בחירות 2018

הודעות המועצה • 7/8/2018 כניסות

להלן מספר חברי וועד מקומי לפי החלטת השר:

רמת נגב

1280

ניצני סיני

7

רמת נגב

1340

מרחב עם

7

רמת נגב

1177

טללים

7

רמת נגב

885

שדה בוקר

7

רמת נגב

1260

רתמים

7

רמת נגב

421

משאבי שדה

7

רמת נגב

1152

אשלים

7

רמת נגב

354

רביבים

7

רמת נגב

1140

מדרשת בן גוריון

9

ב - 30/10/18, יערכו בחירות במועצה אזורית רמת הנגב.

לפרטים באתר המועצה לחצו כאן.

לפרטים באתר משרד הפנים, לחצו כאן.