הודעה לציבור - כלבים משוטטים

הודעות המועצה וגורמים חיצוניים • 15/3/2018 כניסות

כלב משוטט בין אם יש לו בעלים ובין אם אין לו בעלים מהווה סכנה ומטרד לציבור.

כלב שיש לו בעלים ונמצא משוטט יש בכך עברה על החוק.

אי לכך וכפי שכבר מוכר לציבור תושבי רמת הנגב,המועצה רואה בכלבים המשוטטים מטרד קשה ומסוכן ולכן פועלת ותפעל למיגור התופעה על כל היבטיה.

באשר לישובים החקלאיים, למען הסר ספק; כלבים שימצאו באזור שטח חקלאי מסוים יחשבו כשייכים לבעל החלקה. כלבים שיטופלו, יואכלו, יוחזקו ע"י התאילנדים, יחשבו הכלבים המוחזקים על ידם ככלבים השייכים לאותו חקלאי האחראי לאותם תאילנדים וכל המשתמע ונובע מכך.

אכיפה וענישה תתבצע בנידון דאגו לחסן, לעקר ולסרס הכלבים ולדווח למזכירות הישוב על כל כלב שאינו שייך.

קחו זאת לתשומת לבכם, ראו הוזהרתם.

ד"ר עדי ולרשטיין, וטרינרית רשותית