ביוזמת התושבים: הרצאות הורים כיתה ט' יישובי

מזכירות • 9/1/2022 כניסות

כחלק מיוזמת ההורים ובשיתוף עם ועדת חינוך ביישוב ומחלקת נוער במועצה, אנו יוצאים לסבב מפגשים לילדי כיתה ט' והוריהם על איך מדברים מיניות, נושא שמעסיק אותם ועל כן גם אותנו.
אנו רואים בכך הזדמנות לשיח שלנו עם הילדים וביננו ההורים. את התהליך בחרנו לקיים פה ביישוב לכל השכבה, לא משנה היכן לומדים.

אנו מאמינים שתהליך זה יתרום ללכידות הקבוצה, תוך יצירת שפה משותפת לנוער ולהורים, ודיוק הגדרות קודים להתנהגות.
תודה לכל השותפים ביישוב, ההורים, ובמחלקת נוער במועצה אלון צחור ושני הפטל.

פרטים נוספים: vaad@mbg.org.il

ועד מקומי מדרשת בן גוריון