מצגת אסיפת תושבים 2023

בתאריך 20/3/23 התקיימה אסיפת תושבים לסיכום שנת 2022 ועם הפנים לשנת 2023, תודה לכל התושבים שנכחו. מצורפת המצגת כפי שהוצגה בפגישה:

summday_4749946862 summday_9842459326 summday_1569757899 summday_1169929324 summday_4839391271 summday_9556558899 summday_9411981542 summday_3873992422 summday_3191174325 summday_2795843839 summday_4842147289 summday_2434859833 summday_2363738575

חיפוש בעמוד זה: