הודעות המועצה

עדכון ראש המועצה 15.5

קבצים מצורפים:

הודעות ראש המועצה 15.05.2020.