יצירת קשר עם המזכירות

08-6532124 08-6532124
vaad@mbg.org.il vaad@mbg.org.il