הודעה חדשה

יומן מוניציפליה - יתכנו שינויים, יש לעקוב אחר ההודעות במידעון ובאפליקציה