פרוטוקול ישיבת וועד 1.9.21

פרוטוקולים ואסיפות תושבים • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת וועד 1.9

שלומות
מצ"ב פרוטוקול ישיבת וועד מתאריך 1.9.21
ישיבת הוועד הבאה/אסיפת תושבים בתאריך 6.10.21
פרטים בהמשך