קול קורא למימון פרויקטים בתחום איכות הסביבה.

הודעות שונות • כניסות

קול קורא לבקשות למימון פרויקטים בתחום איכות הסביבה
סבב חורף 2020

שלום,

קרן של"י (שורשים לסביבה ירוקה) יוצאת בסבב חדש, סבב חורף 2020!
קרן של"י, היא קרן הפועלת תחת הקרן החדשה לישראל כשמטרותיה הן לעודד ולתמוך בפעילות התנדבותית, ציבורית, קהילתית, בנושאים ובתחומים הקשורים לקיימות ולאיכות הסביבה.

הקרן מחזקת פעילות מקומית, מעודדת שיתופי פעולה ורישות בין ארגונים ומשקיעה בהעצמת הפעילים והפעילות ברחבי הארץ.

הבקשות יכולות להיות בעלות אופי של מאבק או של פעילות חיובית יזומה ויכולות לעסוק בכל מגוון התחומים הסביבתיים המעסיקים אתכם. המענקים הינם בסכומים של עד 20,000 ₪

בהמשך המייל הקול הקורא בו נמצאים כל הפרטים והקישור, להגשת הבקשות עד יום רביעי, ה-26 בפברואר 2020.

לשאלות ניתן לפנות אל נוגה לוי, רכזת קרן של"י, בכתובת nogal@nif.org.il, או/ו בטלפון 073-244-5081

קול קורא ב-PDF