פירוק גג במרכז המסחרי

הודעות ממוסדות היישוב • כניסות

לתושבי המדרשה,

ברצוני להביא לידיעתם, כי בשל מצבו הירוד של הגג במרכז המסחרי ולשם הבטחת בטיחותכם, הנהלת המדרשה החליטה לפרק את הגג במרכז המסחרי.

הודעה על מועדי ביצוע העבודות וההסדרים במקום בתקופת העבודות, תועבר אליכם בהמשך.

אנו מתנצלים מראש על אי הנעימות שתיגרם בתקופה זו.

בברכה,

סיגל שושן

מנהלת הנכסים של המדרשה