היום ב 16:00 תתקיים כיתת אמן עם מסימיליאנו פראטי באולם שפרינגר

הודעות ממוסדות היישוב • 31/7/2023 כניסות

Tel Hai International

Piano Master Classes

In memory of Marina Bondarenko

Under the patronage of Evgeny Kissin

תל-חי כיתות אמן

בינלאומיות לפסנתר )ע”ר(

לזכרה של מרינה בונדרנקו

בחסות יבגני קיסין

Monday, July 31st 2023, 16:00

Shpringer Hall

יום שני, 31 ביולי 16:00 ,2023

אולם שפרינגר (בכניסה לישוב)

Master Class

Massimiliano Ferrati

Italy

L. v. Beethoven

Sonata No. 32 in C minor, Op. 111

Yang Yang Cai, Netherlands

F. Chopin