עדכון תעריף השמירה לשנת 2020

הודעות המועצה • 3/3/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

מכתב עדכון תעריף השמירה לשנת 2020