פינוי פסולת למקומות המיועדים

מוניציפליה • 31/5/2020 כניסות

תושבים יקרים,

במסגרת שיתופי הפעולה של ועד היישוב עם אגף שפ"ה לטובת נראות וניקיון, אנחנו נתקלים שוב ושוב בפינות מיחזור בהם זורקים פסולת שלא על פי ההנחיות (ראו תמונות מצורפות).

דבר זה מקשה מאוד על עבודתו של עיד, עובד הנקיון המשקיע זמן רב בפינוי הפסולת והעברתה למקומות המיועדים, ולכן לא נשאר לעיד זמן לטפל בכל הדברים השוטפים והחשובים שיש לעשות.

אנו חוזרים ומבקשים לפנות את הפסולת למקומות המיועדים.

פינת הפסולת הגושית נמצאת מאחורי משתלת קרקש, קרטונים יש לפנות לקרטוניות שבפינות המחזור.
מצורפת מפה של פינות הגזם.

תודה על שיתוף הפעולה.