ממשיכים לשמור כי זה בידינו - תודה לשומרים ששמרו

בטחון ובטיחות • כניסות

  • רחל ומיכאל אלבז
  • גדי גבעון ושלמה קבלו
  • הראל כדורי ונטע סיבוני גלילי
  • אמילי טראן ושקד שטיין
  • מוטי אברגל וטל סיפן

מעריכים מאוד את ההתגייסות,

צוות הבטחון ותושבי המדרשה