פרוטוקולים 2019

פרוטוקולים ואסיפות תושבים • כניסות

לפרוטוקול 1/2019 מיום 2/1/19, לחצו כאן.

לפרוטוקול 2/2019 מיום 17/1/19, לחצו כאן.

לפרוטוקול 3/2019 מיום 6/2/19, לחצו כאן.

לפרוטוקול 4/2019 מיום 20/2/19, לחצו כאן.

לפרוטוקול 5/2019 מיום 27/2/19, לחצו כאן.

לפרוטוקול 6/2019 מיום 6/3/19, לחצו כאן.

לפרוטוקול 7/2019 מיום 27/3/19, לחצו כאן.

לפרוטוקול 8/2019 מיום 10/4/19, לחצו כאן.

לפרוטוקול 9/2019 מיום 5/5/19, לחצו כאן.

לפרוטוקול 10/2019 מיום 29/5/19, לחצו כאן.

לפרוטוקול 11/2019 מיום 5/6/19, לחצו כאן.

לפרוטוקול 12/2019 מיום 26/6/19, לחצו כאן , לדוח הכספי לחצו כאן.

לפרוטוקול 13/2019 מיום 17/7/19, לחצו כאן.

לפרוטוקול 14/2019 מיום 22/7/19, לחצו כאן.