פרוטוקולים 2019

פרוטוקולים ואסיפות תושבים • כניסות

לפרוטוקול 1/2019 מיום 2/1/19, לחצו כאן.

לפרוטוקול 2/2019 מיום 17/1/19, לחצו כאן.

לפרוטוקול 3/2019 מיום 6/2/19, לחצו כאן.

לפרוטוקול 4/2019 מיום 20/2/19, לחצו כאן.

לפרוטוקול 5/2019 מיום 27/2/19, לחצו כאן.

לפרוטוקול 6/2019 מיום 6/3/19, לחצו כאן.

לפרוטוקול 7/2019 מיום 27/3/19, לחצו כאן.