פרוטוקולים 2019

פרוטוקולים ואסיפות תושבים • כניסות

לפרוטוקול מיום 2/1/19, לחצו כאן.

לפרוטוקול מיום 17/1/19, לחצו כאן.

לפרוטוקול מיום 6/2/19, לחצו כאן.

לפרוטוקול מיום 20/2/19, לחצו כאן.

לפרוטוקול מיום 27/2/19, לחצו כאן.

לפרוטוקול מיום 6/3/19, לחצו כאן.

לפרוטוקול מיום 27/3/19, לחצו כאן.

לפרוטוקול מיום 10/4/19, לחצו כאן.

לפרוטוקול מיום 5/5/19, לחצו כאן.

לפרוטוקול מיום 29/5/19, לחצו כאן.

לפרוטוקול מיום 5/6/19, לחצו כאן.

לפרוטוקול מיום 26/6/19, לחצו כאן , לדוח הכספי לחצו כאן.

לפרוטוקול מיום 17/7/19, לחצו כאן.

לפרוטוקול מיום 22/7/19, לחצו כאן.

לפרוטוקול מיום 4/9/19, לחצו כאן.

לפרוטוקול מיום 11/9/19, לחצו כאן.

לפרוטוקול מיום 2/10/19, לחצו כאן.

לפרוטוקול מיום 23/10/19, לחצו כאן.

לפרוטוקול מיום 6/11/19, לחצו כאן.

לפרוטוקול מיום 13/11/19, לחצו כאן.

לפרוטוקול מיום 27/11/19, לחצו כאן.

לפרוטוקול מיום 11/12/19, לחצו כאן.

לפרוטוקול מיום 18/12/19, לחצו כאן.

לפרוטוקול מיום 23/12/19, לחצו כאן.