הגשת הצעות מועמדים לרשות המועצה, הגשת רשימת מועמדים למליאת המועצה ורשימת מועמדים לועד המקומי

הודעות המועצה • 12/9/2023 כניסות

קבצים מצורפים:

הודעה בדבר הגשת הצעות מועמדים - מדרשת בן גוריון