זהירות - עקב חפירות עמוקות אין להיכנס לשטח העבודה בנווה בוקר

מזכירות • כניסות

בשטח הפיתוח של נווה בוקר, התחילו בחפירות עמוקות להטמנת קווי ביוב.

הנכם מתבקשים שלא להיכנס לשטח העבודה.