נפתחה ההרשמה לתיכון לחינוך סביבתי תשפ"ב

חינוך • כניסות

נפתחה ההרשמה לתיכון לחינוך סביבתי לשנה"ל תשפ"ב.

ההרשמה לתלמידים הצפויים לעלות לכיתות ט' ו-י'.

הרשמה לתיכון לחינוך סביבתי - תשפ"ב