מכינת רוח הנגב מרתמים מציעים את עזרתם בבניית סוכה

קהילה ורווחה • כניסות