נעילת השערים שבין האוניברסיטה לנווה בוקר א'

פיתוח נווה בוקר ג • כניסות

בעקבות עבודות הפיתוח להקמה של מדרכה ושביל אופניים לרווחת התושבים, ינעלו השערים שבין האוניברסיטה לנווה בוקר א', עד לסיום העבודות במקום.

תודה על הבנתכם וסבלנותכם