עדכון פינוי אשפה מחר עקב החום הכבד

מוניציפליה • 16/7/2023 כניסות

צהרים טובים עקב החום הכבד הצפוי לנו מחר 17/7 פינוי האשפה במדרשה יחל מהשעה 05:00 בבוקר .