לאור ההנחיות החדשות נבקש שלא להגיע פיזית לספרייה. יש לשלוח ב ...

מזכירות • 31/3/2020 כניסות

לאור ההנחיות החדשות נבקש שלא להגיע פיזית לספרייה. יש לשלוח בקשה ל yigalg@gmail.com לציין גם מספר נייד וכתובת מגורים.
מתנדב יעביר את הספרים. ספרים להחזרה יחכו לשליח מחוץ לדלת ביתכם והספר שהביא יונח מחוץ לדלת. נבקש שלא ליצור מגע.