הנחיות מרחביות להפעלת קמינים - חדשים וקיימים

מזכירות • 23/11/2021 כניסות

קבצים מצורפים:

הנחיות מרחביות להפעלת קמינים-23

בעונת החורף מתקבלות בשולחן היחידה הסביבתית תלונות רבות עקב מטרדים הנגרמים מהפעלת תנורי הסקה דירתית ובעיקר מהפעלת תנורי הסקה בעץ.

עמדת היחידה הסביבתית במועצה היא כי אמצעי חימום חשמלי כגון מזגן (בעל יעילות אנרגטית גבוהה) הוא הידידותי ביותר לסביבה, מאחר והשימוש בו מונע פליטת מזהמים מקומית בישוב, ואילו זיהום האוויר הנוצר מייצור החשמל מטופל במקורו בתחנת הכוח. על פי מדיניות המשרד להגנת הסביבה – קמין המופעל באמצעות גז עדיף מבחינה סביבתית על פני מקורות אנרגטיים אחרים כגון עץ או סולר.

עשן משריפת עץ מכיל חלקיקים נשימים ועלול לפגוע בבריאותו של מי שחשוף לו באופן קבוע. בדף היחידה הסביבתית ניתן למצוא מסמך מדיניות מפורט של המשרד להגנת הסביבה המסביר את התקנות המחייבות מבחינת הסקה ביתית בכלל והסקה באמצעות קמין עץ בפרט.

מצ"ב התקנות המרחביות שפורסמו במאי 2021.

מוגש כשירות לתושב

ועד מקומי מדרשת בן גוריון