בוקר טוב משכונת מיטרני

קהילה ורווחה • כניסות

לתושבים שלומות

מצ"ב צילום פינת המחזור של המיטרני מהיום בבוקר.

ביום חמישי שעבר היא נוקתה והבוקר מצאנו אותה כך...

תשומת ליבכם. כל מה שמשאירים מחוץ לפחים, כל בקבוקי הזכוכית שמשאירים מעל המיכל מחזור, כל מה שנשאר ליד הפח הכתום - הכל נזרק בסופו של דבר לפח המוטמן הצמוד.

אז תעשו טובה לעצמכם, לשכנים שלכם, ליישוב שלכם לעובדי הניקיון: את הזבל לתוך הפח!

את הזמן שאנו משקיעים בניקיון עמדות המחזור נוכל להשקיע לרווחת הישוב בנקיון מדרכות, כבישים ושאר מקומות.

בברכה

ועד מקומי

מדרשת בן-גוריון