פרוטוקולים 2018

פרוטוקולים ואסיפות תושבים • 8/3/2018 כניסות

לפרוטוקול 1/2018 מיום 7/1/18, לחצו כאן.

לפרוטוקול 2/2018 מיום 21/1/18, לחצו כאן.

לפרוטוקול 3/2018 מיום 6/2/18, לחצו כאן.