פרוטוקולים 2018

פרוטוקולים ואסיפות תושבים • כניסות

לפרוטוקול 1/2018 מיום 7/1/18, לחצו כאן.

לפרוטוקול 2/2018 מיום 21/1/18, לחצו כאן.

לפרוטוקול 3/2018 מיום 6/2/18, לחצו כאן.

לפרוטוקול 4/2018 מיום 11/3/18, לחצו כאן.

לפרוטוקול 5/2018 מיום 25/3/18, לחצו כאן.

לפרוטוקול 6/2018 מיום 15/4/18, לחצו כאן.

לפרוטוקול 7/2018 מיום 29/4/18, לחצו כאן.

לפרוטוקול 8/2018 מיום 17/6/18, לחצו כאן.

לפרוטוקול 9/2018 מיום 22/7/18, לחצו כאן.

לפרוטוקול 10/2018 מיום 8/11/18, לחצו כאן.

לפרוטוקול 11/2018 מיום 21/11/18, לחצו כאן.

לפרוטוקול 12/2018 מיום 12/12/18, לחצו כאן.

לפרוטוקול 13/2018 מיום 19/12/18, לחצו כאן.

לפרוטוקול 14/2018 מיום 26/12/18, לחצו כאן.