מכתבה של מנכ"לית המועצה בנושא: משימות לביצוע בהמשך לאסיפת התושבים

הודעות המועצה • כניסות

למכתבה של אדוה לויד - מנכ"לית המועצה, לחצו כאן.