החלו עבודות לאורך כביש הגישה של שכונת נווה צין נא תשומת ליבכם

מזכירות • 9/6/2022 כניסות

לתושבים שלום
החלו עבודות לאורך כביש הגישה של שכונת נווה צין.
לתשומת ליבכם אנא הקפידו לנסוע באופניים רק על המדרכות ולא דרך השטח הפתוח בין הברכה והתיכון, עבודות העפר טרם הסתיימו