הסדרת נכסי התאגיד למגורים - עדכון

הודעות ממוסדות היישוב • 19/5/2020 כניסות