שירותי טיפוח

עסקים מקומיים • כניסות

סיפור מדברי

תספורות טבעיות - נשים, גברים וילדים
מיקה גוירצמן 054-6569745, דוא"ל: gv.mika@gmail.com, פייסבוק, כתובת: מדרשת בן גוריון.

לתשומת לבכם, נותני שירותים: האחריות להופעת פרטיכם בערוץ ודיוקם - הינה עליכם ❗️