תיקוני מדרכות ברחבי היישוב

מוניציפליה • 3/8/2022 כניסות

שלומות

בימים האחרונים בהובלת צוות שפ"ה בוצעו עבודות תיקון מדרכות ברחבי היישוב, וחוברו מספרי קווי השקייה שהיו תקולים.
לפנינו עוד עבודה רבה, נמשיך ונעדכן, ואנא גם אתם, המשיכו לדווח ולהיות ערניים ואכפתיים.

מוקד מועצה 050-821-5732
בברכה

ועד מקומי מדרשת בן גוריון.