מכתב תודה לתושבים על טיפול ביעל פצוע

הודעות שונות • 11/10/2020 כניסות

שלום לכולם,

אחרי מספר ימים, בכוחות משותפים ובנחישות רבה, היעל הבוגר שצלע בעקבות חוט ברזל שהיה מסובך סביב רגליו האחוריות, הורדם, קיבל טיפול מסור וחזר למדבר. בהזדמנות זו אני מבקשת להודות לתושבי מדרשת בן גוריון שהתריעו, כיוונו ועקבו אחרי היעל, עד להגעתו של וטרינר רשות הטבע והגנים, לא היינו מצליחים ללא עזרתכם. תודה מיוחדת לחיים ברגר, ליובל צוקרמן, ליובל הרמתי ולצור נצר.

אורלי גלעד

מנהלת שמורת מצוק הצינים