תושבים יקרים, וירוס הקורונה עדיין מרחף מעלינו

מזכירות • 28/5/2020 כניסות

תושבים יקרים,

וירוס הקורונה עדיין מרחף מעלינו, נבקש לחדד כי הועד מתנגד לאירוח של משפחות מבודדים ביישוב.
בואו נשמור על בריאות טובה של כלל הקהילה שלנו.

בתודה, ועד הישוב