5/12 טיול בני המושבים

נווה בוקר ב' • 5/12/2018 כניסות

שלום רב,

היום 5.12.18 חניכי בני המושבים יתכנסו בשטח הסמוך לנווה בוקר ב', לפני נסיעה הביתה. החניכים אינם נשארים לישון בשטח. הנושא תואם מול אורלי ואדם. נבקש הבנתכם.