משתתפים באבלו של עפר שמואלי ובני משפחתו במות אביו טוביה שמואלי ז"ל

לוח מודעות אבל • כניסות