אישור תושב לשנת 2020

מידע שימושי • כניסות

במסגרת תקנות חדשות של מס הכנסה, אישורי תושב לשנת 2020, יונפקו במועצה בלבד.

להפקת אישור תושב דיגיטלי לשנת 2020,

לחצו כאן!

שימו לב!

האישורים המוכנים ישלחו אליכם לדוא"ל.