אישור תושב לשנת 2020

מידע שימושי • כניסות

במסגרת תקנות חדשות של מס הכנסה, אישורי תושב לשנת 2020, יונפקו במועצה בלבד.

להפקת אישור תושב דיגיטלי לשנת 2020,

לחצו כאן!

שימו לב!

האישורים המוכנים ישלחו אליכם בתחילת ינואר 2020 לדוא"ל.