מוסדות נוספים

מוסדות היישוב • כניסות

תאגיד מדרשת שדה בוקר

לשכת המנכ"ל ........................ 6599707/8 פקס 6558352

אגף כספים .......................... 6599742/3/6 פקס 6532777

מחלקת אחזקה ................. 2912, 6599752 פקס 6532838

כונן מחלקת אחזקה (למקרי חירום בלבד)............050-2050562

מוסך ................................................................. 6532814

מטבח וחד"א ...................................................... 6532906

כוח-אדם ................................ 6599749/50 פקס 6532840

מרכזיה ............................................................... 6599700

מוסדות חינוך

רכזת חינוך הגיל הרך .......................................... 6532297

גן אלון .............................................................. 6494269

גן רימון ............................................................. 6494386

גן יעלים ............................................................ 6532891

גן דבשון ............................................................ 6532113

פעוטון שיטה ופעוטון תמר .................................... 6532288

פעוטון דקל .........................................................6510754

תינוקיית אורן ...................................................... 6510753

בי"ס צין .............. 6532085/2729, 6491801 פקס 6532706

תיכון לחינוך סביבתי ............. 6599771, 6532081, 6532822

פקס ........................................... 6556286

ביס"ש ........... 6532016 פקס 6532721

מכינת הנגב למנהיגות צעירה (טלפקס) .................. 6532702

מוסדות מחקר

מכון בן גוריון לחקר ישראל ................................. 6596936/8

מכון למורשת בן גוריון ................... 6592100 פקס 6557647

המכונים לחקר המדבר ................. 6596777 פקס 6596703

המרכז לאנרגיה סולרית ........................................6596934