תזכורת - סקר בנושא יעלים במדרשה

מזכירות • 22/8/2021 כניסות

קבצים מצורפים:

ניתוח ספירות יעליםבקעת צין 2008-2020

לתושבים שלום,
ועד הישוב מבקש לקיים סקר התייחסויות של תושבים לנושא היעלים בישוב. ביוזמת התושבים ומכיון שהיעלים הם חלק מצביון היישוב, מהטבע אך הממשק איתם דורש את התייחסותנו - הועד מעוניין לדעת את עמדתכם בנושא.

סקר קצר יעזור לנו לייצג את דעת תושבי המדרשה.

תודה ועד הישוב