פרוטוקול ישיבת ועד 16.11.22

פרוטוקולים ואסיפות תושבים • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול 16.11

מצ"ב פרוטוקול ישיבת ועד.
הישיבה הבאה 7.12.22