עדכון לגבי מגרש הספורט של בית ספר צין

מזכירות • 12/1/2022 כניסות

שלומות

כחלק משבוע הספורט של התיכון לחינוך סביבתי שוריין לפעילות זו מגרש צין ביום ראשון 16.1.22 בין השעות 17:30-20:30

ועד מקומי מדרשת בן גוריון