ריסוס שוחות ביוב ציבוריות

מזכירות • 11/6/2018 כניסות

תושבים יקרים,

בשבועיים האחרונים, רוססו שוחות הביוב הציבוריות בשכונות נווה צין, מיטרני, לגו, אשטרומים, זוגיות, וילות ורווקיות.

ביום רביעי 20/6/18, ירוססו שכונות השבלולים ונווה בוקר (א'+ב').

תברואן המועצה, ממליץ לרסס את שוחות הביוב שבחצרות הבתים ב - K 300 ולכל פתח ביוב באמבטיות/במקלחות, לשפוך כוס אקונומיקה.