שלטים רבותי שלטים

מזכירות • 8/10/2018 כניסות

התחדשנו בשלטי שמות רחובות

קבלו טעימה קטנה

אנו מודים למ.א. רמת הנגב, על הסיוע בהוצאת הפרוייקט לפועל,

כחלק מתקציב ייעודי לשיפור הנראות במדרשה ברחבי המועצה ובפרט במדרשה.