סדנת תעלולים עם כלבים

הודעות המועצה • 8/3/2020 כניסות

לפרטים נוספים והרשמה:

https://rng.org.il/activities/?category=%D7%97%D7%95%D7%92%D7%99%20%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D/%20%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D&hug=%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%9B%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%9D%20-%20%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A3%20%D7%9B%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%9D