לינת חניכי המכינה בשטח היישוב

הודעות ממוסדות היישוב • 13/1/2021 כניסות

שלום רב,

הלילה, יום רביעי, 13.1.21, חניכי מכינת הנגב ילונו בשטח הפתוח בסמוך למשתלת קרקש.
יעשה שימוש בשירותים של חדר האוכל והשטח יישאר נקי.
הנושא תואם עם רכז הביטחון והנהלת היישוב.

לידיעתכם.