אנא הקפידו על פינוי הפסולת למקומות המיועדים!

מוניציפליה • 23/6/2020 כניסות

תושבים יקרים,

כך התחלנו את הבוקר בפינות המחזור ביישוב.

אנו שוב מבקשים בכל לשון של בקשה - אנא הקפידו על פינוי הפסולת למקומות המיועדים!