סיכום אירועי פברואר במדרשה

בטחון ובטיחות • 4/3/2021 כניסות

שלום רב,

להלן ריכוז האירועים בהם טיפל צוות הביטחון ביישוב בחודש פברואר 2021:

- אירוע אחד של חיתוך גדר ונסיון פריצה

- 41 רכבים חשודים נבדקו

- 4 אנשים חשודים נבדקו

- 7 אירועים שקשורים לנוער

- 8 אירועי רעש טופלו

- 6 אירועי הדלקת אש

- 32 אירועי חניה או הפרעה לתנועה

- 10 אירועי נהיגה פרועה

- 11 אירועים הקשורים למטיילים (לינה בשטח היישוב וכדומה)

אנא דווחו בכל עת ובכל עניין :

סייר - 058-7883661