תודה מגני הילדים במדרשה

מזכירות • 21/11/2022 כניסות

תודה לועד הישוב ולנציגות ההורים בגנים 🙏🏼

התחדשנו בגנים בציוד חדש: במעונות- בהליכונים מעץ ופינות זחילה למוטוריקה גסה. בגנים יעלים ורימון בשידות חדשות ובאלון בכיסאות. תודה על שיתוף הפעולה