פעילות המרפאה בימי קורונה

מזכירות • 19/3/2020 כניסות

פרטי התקשרות 08-9579640 מייל DRMIDRASHA@CLALIT.ORG.IL

  • מבקשים שלא להגיע למרפאה אם אין צורך דחוף.

  • לא יהיו בדיקות מעבדה כלל בתקופה הקרובה.

  • מטופלים הרשומים במרפאה במדרשה, יש לטלפן ולבקש את תרופות המרשם. כאשר אילו יהיו מוכנות יש ליצור קשר עם עדי מרש רכזת מתנדבים, על מנת לצוות שליח.

  • נכין רשימה של מטופלים הזקוקים לתרופות מירוחם/ דימונה/ מצפה רמון. אחת לשבוע יצא מתנדב להביא את התרופות, יש להכין מרשמים ואת הכרטיס המגנטי, לכלל הקופות חולים .

מנהלת היישוב תרכז את הפניות אורלי גלעד - 0509800069