שינוי מערך איסוף האשפה בנווה בוקר עדכון לקראת יום שני.

מזכירות • 19/6/2022 כניסות

קבצים מצורפים:

שינוי מערך איסוף האשפה בנווה בוקר עדכון 19-6-2022

מצ"ב