פרוטוקול ישיבת ועד 6.9.23

פרוטוקולים ואסיפות תושבים • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול 6.9

מצ"ב פרוטוקול ישיבת ועד מהתאריך 6.9.23.

ישיבת הועד הבאה בתאריך 20.9.23 בשעה 20:30 והיא פתוחה לכלל הציבור