תיקון וסדרהשל פינת המחזור בנווה בוקר ג' - לידיעת התושבים

מוניציפליה • 16/8/2023 כניסות

לתושבים שלומות

בימים הקרובים נעשה תיקון והסדרה של פינת המחזור בנווה בוקר ג' בהתאם לתשתיות הקיימות בשטח

הקרטוניה תוסט לכיוון צפון ותראה בערך כך (בהתאם לתנאים בשטח)

בברכה

ועד מקומי מדרשת בן גוריון